YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Recep Dursun
Başkan
ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Melih Akyol
Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. İlkay Özer
Sekreter
ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Selami Aykut Temiz
Sayman
ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Cahit Yavuz
Üye
ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Munise Daye
Üye
ÖZGEÇMİŞ

Uzm. Dr. Abdullah Yıldız
Üye
ÖZGEÇMİŞ