MİSYON & VİZYON
ANADOLU DERMATOLOJİ VE KOZMETOLOJİ DERNEĞİ (ADKD)
Misyon, vizyon ve amaçlar

Anadolu Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği, tüm Türkiye’den çalışma hayatını üniversitede, devlet hastanelerinde veya özel sektörde sürdüren dermatologların bir araya gelerek 2022 yılında kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz, modern bilginin üretilmesinde öncülük yapan ve ürettikleri ile dermatoloji ve kozmetoloji alanında ilgiyle izlenen; başlıca dermatoloji asistanları ve uzmanlarına olmak üzere dermatoloji ve kozmetoloji eğitimine önderlik eden, bir örgüt olmayı amaçlamaktadır.

Amaçlarımız:
- Genel anlamda Dermatoloji Bilim Dalı'nın ilerlemesine ve estetik dermatoloji ve kozmetoloji alt biriminlerine katkıda bulunmak,eğitim ve öğretimlerini sağlamak,
- Dermatoloji asistan ve uzmanlarının mesleki, bilimsel çalışmalarını destekleyen bir organ olmak,
- Meslektaşlar arasındaki bağları kuvvetlendirmede birleştirici bir unsur olmak ve bunun için toplantılar, seminerler, geziler, yurt içi /yurt dışı kongreler tertip etmek,
-Dermatoloji ve kozmetoloji alanında başarılı çalışmaları kabul edilenler araştırmacıları maddi ve manevi olarak teşvik etmek, gerekli görülen asistanlara tez ve eğitimlerinde katkılarda bulunmak,
- Dermatolojinin ve kozmetolojinin tıbbın diğer dalları ile olan ilişkilerini geliştirmek,
- Üyeler arasında bilimsel ve sosyal ilişkiler kurmak ve dayanışmayı geliştirmek,
- Yurt içindeki dermatoloji ve kozmetoloji alanında çalışan dernekler ile işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak,
- Yurt içinde ve yurt dışında dermatoloji ve kozmetoloji konusunda çalışan kuruluşlarla ilişkiler kurmak, toplantı, kurs, seminer, sempozyum, workshop, kongreler düzenlemek,
- Meslek içi eğitimler, workshoplar, kurslar, beceri eğitimleri düzenleyerek Dermatoloji asistan ve uzmanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak. Ayrıca deri hastalıkları ve kozmetoloji konularında dergi, kitap ve broşür çıkararak eğitime ve toplum bilgilendirilmesine katkıda bulunmak. Gerekli konularda basılı ve görsel yayınlar yapmak. Dijital platformda eğitimlere öncelik vermek.